Universell utforming

Det er viktig for fylkeskommunen å ivareta interessene til alle våre brukergrupper, derfor er det også viktig med universell utforming av alle typer virkemidler. 

Lesbarhet
• Legg alltid vekt på god lesbarhet. 
• Punktstørrelse på løpende tekst skal være minimum 11 pt. Unntaksvis kan 9 pt brukes, da kun til fotnoter, kildehenvisninger, etc.

Kontrast og luft

• Sørg for god kontrast slik at tekster lett lar seg lese. Vær spesielt oppmerksom på hvordan tekster opptrer på fargede bakgrunner.
• Vær generøs med luft slik at informasjonen blir lettere tilgjengelig. Ikke press for mye informasjon inn på små flater.

Vær konsekvent
• Sørg for konsekvent bruk av skriftstørrelser, uthevinger, marger og luft – det skaper forutsigbarhet for leseren. Det holder ikke å sikre god lesbarhet på én plattform eller ett medium. Dette er krav til all vår informasjon enten den er på papir eller skjerm. 
• Ikke varier for mye med typografiske stiler og varianter.  Vær konsekvent i bruk av fonter og størrelser på overskrifter, brødtekst, bold og kursiv.
• Overskrifter skal settes i små bokstaver fordi det er lettest å lese. Unngå ord og setninger i blokkbokstaver. Kursiv brukes kun til uthevelser av enkeltord eller setninger.

Web
​På nettsider er det klare regler for universell utforming, og det er viktig at disse reglene etterfølges.